Over deze organisatie
Contacten 
E-cards 
Projecten 
Achtergrondverhalen 
Wereldverhoudingen 
Over deze organisatie 
Links 

english

deutsch

nederlands

Om de stichting te bereiken, mail naar:

wereldkaart@home.nl

Ontstaan

Stichting Inzet voor Goede Doelen begon met het idee een e-card te kunnen sturen naar iemand in de Derde Wereld en deze persoon wat geld te sturen. Dit bleek echter moeilijk uitvoerbaar en zodoende werken we nu alleen met de variant waarin men een kaart stuurt naar familie of vrienden.
Het is dan zo dat het geld dat normaliter wordt uitgegeven aan een ansicht in de winkel, nu ten goede komt aan een goed doel. De nieuwe mogelijkheden van de electronica maken dit mogelijk.
De website komt langzaam tot stand. Het gaat een beetje op z'n Afrikaans. 'Pole, pole' zeggen ze in Tanzania, 'rustigjes aan maar'. Bij ons is het: 'God schiep de wereld ook niet op een dag'.
Op die rustige wijze is er een dating service voor goede doelen toegevoegd, 'Wereldcontact' geheten en is de website naar het Engels en Duits vertaald.

Statuten

De doelstelling van de 'Stichting Inzet voor Goede Doelen' staat in de statuten als volgt omschreven: "Het zich inzetten voor goede doelen in de ruimste zin, met als hoofdbezigheid het werven van fondsen". De website is nu vooral gericht op de Derde Wereld. Er komen echter ook projecten voor armen in Nederland en er zijn al gezondheidsdoelen en organisaties voor dier- en natuurbescherming opgenomen bij de goede doelen. Verder kan de stichting natuurlijk ook buiten het internet actief worden.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer: 08123183.
Alles is op te vragen bij de Kamer van Koophandel.
Net als bij andere hulporganisaties, wordt een deel van de inkomsten gebruikt voor onkosten, als o.a. administratiekosten, bouw en hosting van de website etc. De kosten zijn zeer beperkt omdat alles vrijwillig wordt gedaan en alle activiteiten via internet lopen. Hierdoor gaat het overgrote deel van de inkomsten naar de goede doelen.
Jaarverslagen met een lijst van uitgaven en inkomsten zullen op de website gepubliceerd worden.
De stichting steunt voornamelijk bestaande organisaties en projecten, maar kan ook zelf projecten starten.

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer van 'Stichting Inzet voor de Goede Doelen' is Hans van de Sande. Hij is afgestudeerd Spaanse Taal- en Letterkunde met specialisatie Latijns-Amerika. Onderwerpen waarin hij gespecialiseerd is zijn:
-Taal en Cultuur Spanje en Latijns-Amerika
-Ontwikkelingsproblematiek
-Schuldenvraagstuk
-Zeven talen, naast Nederlands, Spaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans en Portugees.
Hij is in Tanzania (Oost Afrika) geboren in de stad Mwanza, de tweede stad van Tanzania. Deze ligt onder het Victoriameer.

Bezochte Projecten

Als initiatiefnemer van Stichting Inzet voor Goede Doelen heb ik veel projecten bezocht. Dit heeft mij een goed beeld gegeven van hoe die projecten eruit zien. Zo was ik in een project voor drugverslaafden in Rio de Janeiro. Jonge mannen kickten daar af en werden begeleid naar een normaal leven. Het project was opgezet door missionarissen. Dit was nog voor ik begon met Stichting Inzet voor Goede Doelen. Later bezocht ik meerdere projecten in Kenia en Tanzania. Hieronder zijn het onder de kopje 'Projecten' genoemde Nyabondo Revalidatie Centrum, het Sigoti Meisjes Complex Centrum Project en een radio station in Tanzania. Dit radio station was een enorm armelijk gebeuren: een gammele stoel en tafel en wat haveloze apparatuur was alles...
Tijdens een volgende reis naar India en Nepal bezocht ik een weduwe opvang centrum in Benares, een blinden school, een gewone school, een dieren opvang centrum en een weeshuis. Verder kwam ik in een honden opvang centrum in Kathmandu (Nepal), een kinder opvang centrum in Pokhara (Nepal), een hospitaaltje in de Himalaya en ook in een schooltje daar.
Een volgende reis ging naar zuid Mexico en Guatemala waar ik een voedselverdelingscentrum bezocht, een behuizingsproject en een project voor de heropleving van de Mexicaanse cultuur.
Overal was de indruk min of meer dezelfde: een enorme armoede waar met veel improvisatie zoveel mogelijk werd gedaan met de weinige middelen die voorhanden waren. In deze landen komen betekent al tijd min of meer een shock.
Niet alle bezochte projecten staan op de website omdat ze niet allemaal via Nederlandse stichtingen te steunen zijn. Toch was een bezoek aan deze projecten de moeite waard omdat het mij een goed beeld heeft gegeven.
Inmiddels heb ik ook projecten in Zuid Afrika bezocht. Hieronder was 'Young in Prison'. Dit project bevindt zich in Kaapstad. De indruk was positief. Stichting Inzet voor Goede Doelen heeft het ondersteund.
Verder bezocht ik 'South Africa Projects', een schoolproject in een krottenwijk bij Kaapstad. Ik zou dit project graag steunen, daar de nood zeer hoog is maar er zijn momenteel helaas geen middelen...


Filosofie

Het gedachtengoed van de 'Stichting Inzet voor Goede Doelen' kan in het kort uitgedrukt worden in de volgende punten:
-Er is maar een wereld
-Iedereen heeft recht op geluk
-Iemand anders zijn of haar geluk is ook een beetje jouw geluk
-Evenwicht betekent vrede en harmonie, in het klein net als in het groot...

Internet is ontwikkeld door o.a. Tim Berners-Lee. Hij werkte vanuit het ideaal van de eenheid van alles. Internet kan, indien goed gebruikt, een positieve eenheid bewerkstelligen.

Een korte filosofie over het verschil Noord-Zuid is ook op zijn plaats:
Mijn gedachte is dat mensen in het Noorden de werkelijkheid anders uitleggen dan mensen in het Zuiden. In het Noorden neigen we de werkelijkheid uit te leggen naar het materiele, we 'kwantificeren' in het Zuiden naar het geestelijke en/of sociale, zij 'kwalificeren'. Dit naar het accent dat zij in hun respectievelijke culturen door de eeuwen heen hebben gelegd. Hierdoor ontstaat er een 'spraakverwarring'. Mijns inziens is dit feit de grondoorzaak van ons wederzijds misverstaan.

Deze stichting werkt voor meer materiele middelen in de Derde Wereld. Voor wat de Derde Wereld betreft moeten we hun waarde zien: zij hebben ons iets op geestelijk, sociaal gebied te bieden. Het is dus een uitwisseling: als we na een reis meer ontspannen en relaxed zijn, hebben we iets van daar meegenomen, naast alleen die mooie souvenir die we in het vliegtuig op onze schoot hebben liggen....

We zouden dus ook kunnen spreken van een noodzaak tot ontwikkeling hier in het Noorden. Met het sturen van een e-card voor goede doelen en hier wat voor te betalen, al kan dat op andere websites ook gratis, kan al een beetje bijdragen tot het tonen van betrokkenheid. Betrokkenheid bij de Derde Wereld, maar ook bij de persoon waaraan we een e-card sturen, door hem of haar te laten weten dat de wereld groter is dan zij tweeen en hun relatie te koppelen aan een groter geheel, iets wat in deze dagen steeds meer nodig en evident is. Laten we eens positief koppelen, in plaats van angst te verspreiden: de Turkse buurman of buurvrouw is een prima vent of vrouw, jij bent een prima vent of vrouw, waar is dan het probleem? Laten we een positieve koppeling te weeg brengen tussen verschillende mensen want we zijn allemaal in wezen hetzelfde en willen hetzelfde: te eten hebben, een dak boven het hoofd, goede kleding etc. Laat deze website daar een bijdrage aan leveren door simpelweg een e-card te sturen of een contact te zoeken en dit initiatief onder de aandacht van anderen te brengen. Bedankt!

Misschien is het verhaal hierboven wel iets te mooi. Mensen zitten in Afrika ook wel vast in verkeerde tradities. Mensen 'schoppen ook naar beneden' en sommige mensen komen 'eruit te liggen'. En dan zijn er natuurlijk al die conflikten. Toch is er een rust en ruimte die we hier haast niet meer kennen. Het zou mooi zijn als die behouden zou blijven. Voor de mensen daar is er dan een grotere kans dat zij in harmonie met de natuur en met elkaar kunnen blijven leven. Voor ons betekent het misschien de rust en ruimte voor de toekomst. Ons teveel aan dadendrang moet daarom niet daar naar toe geexporteerd worden. Afrika dus geen tweede China, waar nog steeds (en waarschijnlijk blijvend) een meerderheid in armoede leeft en er van verdeling van de welvaart geen sprake is. Dat is geen goed voorbeeldmodel. Afrika als ecologische zone lijkt een betere optie met een daarbij passende bescherming en eventueel een (gedeeltelijke) bekostiging vanuit het Noorden.

Samenwerking

De basis van de stichting is, in eerste instantie, het aanbieden van diensten en produkten op/via internet.
-Weet u een geschikt project,
-Heeft u een creatief idee voor de stichting,
-Wilt u zich inzetten voor de stichting, in welke vorm dan ook,
-Bent u kunstenaar of fotograaf en wilt u uw kunst als e-card ter beschikking stellen aan "Stichting Inzet voor Goede Doelen",
mail dan naar:

wereldkaart@home.nl

SAMEN WERKEN WE SNELLER DE GOEDE KANT OP